top of page

結他彈唱


👩🏻學員:本身一開始係學Ukulele,好似易學啲咁,驚自己學唔嚟結他😖 但接觸結他之後就愛上咗結他嘅聲音💘仲更加享受到彈唱嘅樂趣🎼🎤


2 次查看0 則留言
bottom of page