top of page

結他電池接駁銹化維修


一支電結他耐唔用就好易出現嘅問題:內部電池接駁銹化😖 要彈得返,當然要搵師傅更換零件啦🔩⚙ 即刻靚仔哂


結他電池接駁銹化

14 次查看0 則留言
bottom of page