top of page

邊度學結他?😆


邊度學結他好呢?

今次問下學員黎Star Music 學既原因先~😆

💁🏻‍♂️學員話:自己本身有作歌🎼 想嚟學習多啲元素幫助寫歌,而家就學緊比較複雜嘅掃chord pattern👋🏻

葵芳店流行音樂課程(木結他課程 ) ​鄰近 荃灣、葵興、青衣、荔景、馬灣

  • 可選上課地點 :​葵芳、觀塘、旺角,新蒲崗、荃灣、屯門、元朗、太古、將軍澳

📍詳情: https://www.starmusic.hk/guitar-course-kwaifong


邊度學結他

#學結他 #木結他班 #木結他課程

357 次查看0 則留言
bottom of page